Công ty CP Bắc Trung Nam

Công ty CP Bắc Trung Nam là đơn vị tư nhân tiên phong trong nhiều ngành và lĩnh vực kinh doanh tại TP. Thanh Hóa. Chúng tôi theo đuổi việc xây dựng doanh nghiệp gắn liền với việc tạo ra giá trị cộng đồng và xã hội. Hơn 10 năm phát triển và trưởng thành tới nay, không it thăng trầm và thách thức nhưng tầm nhìn phát triển và giá trị cốt lõi ấy đến nay vẫn là định hướng chiến lược để doanh nghiệp đi lên...Xem thêm

ĐOÀN KẾT

NHẠY BÉN

TIÊN PHONG

TRÁCH NHIỆM

LĨNH VỰC KINH DOANH
500

Nhân viên


15

Năm phát triển


6

Lĩnh vực kinh doanh


6

Đơn vị thành viên


ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

TIN TỨC
ĐỐI TÁC